ĐÈN LED DOWNLIGHT

Đèn Led Downlight NST-DL7T1

Công suất đèn:  7W

Ánh sáng:  3 Chế độ màu

Mã sản phẩm:  NST-DL7T1

Chíp led:  Sanan 5730

Thương hiệu:  NEW STAR

Viền màu: Viền bạc

Kích thước đèn: Φ120*H45mm

Lỗ khoét trần:  90mm

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Điện áp:  85-165V/50Hz

Chứng nhận: ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

Đèn Led Downlight NST-DL7V2

Công suất đèn:  7W

Ánh sáng:  3 Chế độ màu

Mã sản phẩm:  NST-DL7V2

Chíp Led: Sanan 5730

Thương hiệu:  NEW STAR

Viền màu: Viền vàng

Kích thước đèn: Φ120*H45mm

Lỗ khoét trần:  90mm

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Điện áp:  85-165V/50Hz

Chứng nhận: ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

Đèn Led Downlight NST-DL9T3

Công suất đèn:  9W

Ánh sáng:  3 Chế độ màu

Mã sản phẩm: NST-DL9T3

Chíp led:  Sanan 5730

Thương hiệu:  NEWSTAR

Viền màu: Viền bạc

Kích thước đèn: Φ140*H45mm

Lỗ khoét trần:  120mm

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Điện áp:  85-165V/50Hz

Chứng nhận: ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

Đèn Led Downlight NST-DL9V4

Công suất đèn:  9W

Ánh sáng:  3 Chế độ màu

Mã sản phẩm: NST-DL9V4

Chíp led:  Sanan 5730

Thương hiệu:  NEWSTAR

Viền màu: Viền bạc

Kích thước đèn: Φ140*H45mm

Lỗ khoét trần:  120mm

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Điện áp:  85-165V/50Hz

Chứng nhận: ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

Đèn Led Downlight NST-DL7T7

Công suất đèn:  7W

Ánh sáng:  3 Chế độ màu

Mã sản phẩm:  NST-DL7T7

Chíp led:  Sanan 5730

Thương hiệu:  NEW STAR

Viền màu: Viền bạc

Kích thước đèn: Φ120*H45mm

Lỗ khoét trần:  90mm

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Điện áp:  85-165V/50Hz

Chứng nhận: ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

Đèn Led Downlight NST-DL7V8

Công suất đèn:  7W

Ánh sáng:  3 Chế độ màu

Mã sản phẩm:  NST-DL7V8

Chíp led:  Sanan 5730

Thương hiệu:  NEW STAR

Viền màu: Viền bạc

Kích thước đèn: Φ120*H45mm

Lỗ khoét trần:  90mm

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Điện áp:  85-165V/50Hz

Chứng nhận: ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

Đèn Led Downlight NST-DL9T9

Công suất đèn:  9W

Ánh sáng:  3 Chế độ màu

Mã sản phẩm: NST-DL9T9

Chíp led:  Sanan 5730

Thương hiệu:  NEWSTAR

Viền màu: Viền bạc

Kích thước đèn: Φ140*H45mm

Lỗ khoét trần:  120mm

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Điện áp:  85-165V/50Hz

Chứng nhận: ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

Đèn Led Downlight NST-DL9V10

Công suất đèn:  9W

Ánh sáng:  3 Chế độ màu

Mã sản phẩm: NST-DL9V10

Chíp led:  Sanan 5730

Thương hiệu:  NEWSTAR

Viền màu: Viền bạc

Kích thước đèn: Φ140*H45mm

Lỗ khoét trần:  120mm

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Điện áp:  85-165V/50Hz

Chứng nhận: ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

Đèn Led Downlight DLT9-3M

Công suất đèn:  9W

Ánh sáng:  3 Chế độ màu

Mã sản phẩm: DLT9-3M

Chíp led:  Sanan 5730

Thương hiệu:  NEWSTAR

Viền màu: Viền bạc

Kích thước đèn: 118/105

Lỗ khoét trần:  105mm

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Điện áp:  85-165V/50Hz

Chứng nhận: ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

Đèn Led Downlight DLV9-3M

Công suất đèn:  9W

Ánh sáng:  3 Chế độ màu

Mã sản phẩm: DLV9-3M

Chíp led:  Sanan 5730

Thương hiệu:  NEWSTAR

Viền màu: Viền bạc

Kích thước đèn: 118/105

Lỗ khoét trần:  105mm

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Điện áp:  85-165V/50Hz

Chứng nhận: ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

Đèn Led Downligh BST-DL7T1

Công suất đèn:  7W

Chíp led:  Sanan 5730

Ánh sáng:  3 Chế độ màu

Thương hiệu:  BRIGHT STAR

Viền màu: Viền Bạc

Kích thước đèn: Φ120*H45mm

Lỗ khoét trần:  90mm

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Điện áp:  85-165V/50Hz

Chứng nhận: ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

Đèn Led Downlight BST-DL7V2

Công suất đèn:  7W

Chíp led:  Sanan 5730

Ánh sáng:  3 Chế độ màu

Thương hiệu:  BRIGHT STAR

Viền màu: Viền vàng

Kích thước đèn: Φ120*H45mm

Lỗ khoét trần:  90mm

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Điện áp:  85-165V/50Hz

Chứng nhận: ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

Đèn Led Downlight BST-DL7T4

Công suất đèn:  7W

Chíp led:  Sanan 5730

Ánh sáng:  3 Chế độ màu

Thương hiệu:  BRIGHT STAR

Viền màu: Viền bạc

Kích thước đèn: Φ120*H45mm

Lỗ khoét trần:  90mm

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Điện áp:  85-165V/50Hz

Chứng nhận: ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

Đèn Led Downlight BST-DL7V5

Công suất đèn:  7W

Chíp led:  Sanan 5730

Ánh sáng:  3 Chế độ màu

Thương hiệu:  BRIGHT STAR

Viền màu: Viền vàng

Kích thước đèn: Φ120*H45mm

Lỗ khoét trần:  90mm

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Điện áp:  85-165V/50Hz

Chứng nhận: ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

Đèn Led Downlight NST-DL7V5

Công suất đèn:  7W

Chíp led:  Sanan 5730

Ánh sáng:  3 Chế độ màu

Thương hiệu:  NEW STAR

Viền màu: Viền bạc

Kích thước đèn: Φ120*H45mm

Lỗ khoét trần:  90mm

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Điện áp:  85-165V/50Hz

Chứng nhận: ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

Downlight Newstar 7W Viền Vàng

Công suất: 7W

Chíp led: 5730

Ánh sáng: 3 chế độ màu

Điện áp: 85-165V/50Hz

Kích thước: Φ120*H45mm

Lỗ khoét trần: 90mm