ĐÈN PHA LED NLMT

ĐÈN PHA NLMT 200WC

Công suất: 200W

Chip Led: 657 Led 2835

Kích thước đèn: 325*300*80mm

Kích thước panel: 600*350*20mm (5V/30W)

Dung lượng pin: 3.2V/25.000mAh

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 12h-14h

Hệ số chống nước: IP67

ĐÈN PHA NLMT 100WC

Công suất: 100W

Chip Led: 422 Led 2835

Kích thước đèn: 275*255*60mm

Kích thước panel: 530*350*20mm (5V/20W)

Dung lượng pin: 3.2V/20.000mAh

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 12h-14h

Hệ số chống nước: IP67

ĐÈN PHA NLMT 60WC

Công suất: 60W

Chip Led: 231 Led 2835

Kích thước đèn: 220*220*60mm

Kích thước panel: 450*350*20mm (5V/20W)

Dung lượng pin: 3.2V/15.000mAh

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 12h-14h

Hệ số chống nước: IP67

ĐÈN PHA NLMT BLUECARBON 150W

Công suất: 150W

Tấm pin mặt trời: 5V/65W 

Hiệu suất phát quang: 900Lumen

Dung lượng pin: 3.2V/50000mAH LiFePO4, 

Thời gian sạc: 4h-6h

Thời gian sử dụng: 10-12 tiếng

ĐÈN PHA NLMT BLUECARBON 100W

Công suất: 100W

Tấm pin mặt trời: 5V/40W

Hiệu suất phát quang: 2400Lumen

Dung lượng pin: 3.2V/50000mAH LiFePO4,

Thời gian sạc: 4h-6h

Thời gian sử dụng: 10-12 tiếng

ĐÈN PHA NLMT BLUECARBON 80W

Công suất: 80W

Tấm pin mặt trời: 5V/36W 

Hiệu suất phát quang: 900Lumen

Dung lượng pin: 3.2V/20000mAH LiFePO4

Thời gian sạc: 4h-6h

Thời gian sử dụng: 10-12 tiếng

ĐÈN PHA NLMT BLUECARBON 50W

Công suất: 50W

Tấm pin mặt trời: 5V/30W 

Hiệu suất phát quang: 900Lumen

Dung lượng pin: 3.2V/25000mAH LiFePO4

Thời gian sạc: 4h-6h

Thời gian sử dụng: 10-12 tiếng

ĐÈN PHA LED NLMT 300W2

Chip Led: 360 Led SMD 5730

Kích thước đèn: 385*350*55mm

Kích thước Panel: 630*350*17mm (5V/40W)

Dung lượng Pin: 3.2V/33000mAh

Đèn có hiển thị dung lượng pin

Hiệu suất phát quang: 2300Lm

Thời gian sạc: 4h-6h

Thời gian chiếu sáng: 12h-14h

Hệ số chống nước: IP65

ĐÈN PHA LED NLMT 200W2

Chip Led: 224 Led SMD 5730

Kích thước đèn: 318*288*50mm

Kích thước Panel: 520*350*17mm (5V/35W)

Dung lượng Pin: 3.2V/27500mAh

Đèn có hiển thị dung lượng pin

Hiệu suất phát quang: 2000Lm

Thời gian sạc: 4h-6h

Thời gian chiếu sáng: 12h-14h

Hệ số chống nước: IP65

ĐÈN PHA LED NLMT 100W2

Chip Led: 120 Led SMD 5730

Kích thước đèn: 270*237*45mm

Kích thước Panel: 385*340*17mm (5V/25W)

Dung lượng Pin: 3.2V/16500mAh

Đèn có hiển thị dung lượng pin

Hiệu suất phát quang: 1100Lm

Thời gian sạc: 4h-6h

Thời gian chiếu sáng: 12h-14h

Hệ số chống nước: IP65

ĐÈN PHA LED NLMT 60W2

Chip Led: 84 Led SMD 5730

Kích thước đèn: 228*196*45mm

Kích thước Panel: 340*290*17mm (5V/18W)

Dung lượng Pin: 3.2V/10000mAh

Đèn có hiển thị dung lượng pin

Hiệu suất phát quang: 800Lm

Thời gian sạc: 4h-6h

Thời gian chiếu sáng: 12h-14h

Hệ số chống nước: IP65

ĐÈN PHA LED NLMT 300WT

Chip Led: 308 Led SMD 2835

Kích thước đèn: 357*310*55mm

Kích thước Panel: 700*350*17mm (5V/46W)

Dung lượng Pin: 3.2V/30000mAh

Tích hợp đèn báo khẩn cấp

Thời gian sạc: 4h-6h

Thời gian chiếu sáng: 12h-14h

Hệ số chống nước: IP65

 

ĐÈN PHA LED NLMT 200WT

Chip Led: 216 Led SMD 2835

Kích thước đèn: 286*275*55mm

Kích thước Panel: 530*350*17mm (5V/25W)

Dung lượng Pin: 3.2V/20000mAh

Tích hợp đèn báo khẩn cấp

Thời gian sạc: 4h-6h

Thời gian chiếu sáng: 12h-14h

Hệ số chống nước: IP65

ĐÈN PHA LED NLMT 100WT

Chip Led: 108 Led SMD 2835

Kích thước đèn: 235*230*55mm

Kích thước Panel: 350*290*17mm (5V/13W)

Dung lượng Pin: 3.2V/10000mAh

Tích hợp đèn báo khẩn cấp

Thời gian sạc: 4h-6h

Thời gian chiếu sáng: 12h-14h

Hệ số chống nước: IP65

ĐÈN PHA LED NLMT 100W 3 CHẾ ĐỘ

Công suất: 100W

Kích thước đèn: 260*290*50mm

Pin: Polycrystalline silicon (6V/20W)

KT Tấm pin: 350*450*20mm

Điện áp hoạt động 3.2V

Hệ số chống nước: IP66

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 12-14h

ĐÈN PHA LED NLMT 60W 3 CHẾ ĐỘ

Công suất: 60W

Kích thước đèn: 210x250x50mm

Pin: Polycrystalline silicon (6V/15W)

KT Tấm pin: 350*350*2mm

Điện áp hoạt động 3.2V

Hệ số chống nước: IP66

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 12-14h

ĐÈN PHA LED NLMT 30W 3 CHẾ ĐỘ

Công suất: 30W

Kích thước đèn: 210x250x50mm

Pin: Polycrystalline silicon (6V/15W)

KT Tấm pin: 350*350*2mm

Điện áp hoạt động 3.2V

Hệ số chống nước: IP66

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 12-14h

ĐÈN PHA NLMT 60W

Chíp Led:  SMD 5730
KT đèn: 240*210*80mm 
KT Panel: 350*350*20mm (6V/15W)
Dung lượng Pin: 3.2V/15000mAh
Thời gian sạc: 4h-6h
Thời gian chiếu sáng : 10h-12h
Tiêu chuẩn chống nước: IP67

ĐÈN PHA LED NLMT 300W Đ

Xuất xứ: Taiwan

Bảo hành: 12 Tháng

Công suất: 300W

Kích thước đèn: 340x280x17mm

KT Tấm Pin: 350x600x17Mm

Pin: 18Ah- 28W/6V

Tiêu chuẩn chống nước: IP66

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng : 12-14h

ĐÈN PHA LED NLMT 200W Đ

Xuất xứ: Taiwan

Bảo hành: 12 Tháng

Công suất: 200W

Kích thước đèn: 340x280x17mm

KT Tấm Pin: 350x600x17Mm

Pin: 18Ah- 28W/6V

Tiêu chuẩn chống nước: IP66

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng : 12-14h

 

 

 

ĐÈN PHA LED NLMT 200W

Chíp led: 5730/ 360 LED

Kích thước đèn: 360*330*50mm

KT Tấm pin: 360*570*20mm

Panel solar: Polycrystalline(6V/40W)

Pin: 3.2V/40000mAh

Hệ số chống nước: IP66

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 12-14h

ĐÈN PHA LED NLMT 100W

Chíp led: 5630/ 224 led

Kích thước đèn: 300*270*50mm

Panel solar: Polycrystalline(6V/35W)

KT Tấm pin: 520*360*20mm

Pin: 3.2V/30000mAh

Hệ số chống nước: IP66

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 12-14h

ĐÈN PHA LED NLMT 60W

Chíp led: 5630/ 120 led

Kích thước đèn: 252*22,2*50mm

Panel solar: Polycrystalline(6V/22W)

KT Tấm pin: 340*350*20mm

Pin: 3.2V/20000mAh

Hệ số chống nước: IP66

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 12-14h

ĐÈN PHA LED NLMT 40W

Chíp led: 5630/ 80 led

Kích thước đèn: 210*180*50mm

Panel solar: Polycrystalline(6V/18W)

KT Tấm pin: 340*290*20mm

Pin: 3.2V/10000mAh

Hệ số chống nước: IP66

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 12-14h

ĐÈN PHA LED NLMT 20W

Chíp led: 5630/ 64 led

Kích thước đèn: 18.5*170*50mm

Panel solar: Polycrystalline(6V/12W)

KT Tấm pin: 360*170*20mm

Pin: 3.2V/50000mAh

Hệ số chống nước: IP66

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 12-14h

ĐÈN PHA NLMT 100W Đ

Xuất xứ: Taiwan

Bảo hành: 24 Tháng

Công suất: 100W.
Led: 104 Chíp Led SMD 5054
Kích thước đèn: 315x265x70mm
KT Tấm Pin: 51x32x38Cm
Pin: 18Ah- 26W/6V
Điện áp hoặt động: 3.2V
Tiêu chuẩn chống nước: IP66
Thời gian sạc: 4-6h
Thời gian chiếu sáng : 12-14h

Diện tích phủ sáng: 80m2
Khuyến nghị lắp đặt: Chiều cao: 5-7m

ĐÈN PHA NLMT 120W

Xuất xứ: Taiwan

Bảo hành: 24 Tháng

Công suất 120W

Led: 120 Chíp Led SMD 5054

Tấm NLMT : 6V/15w

Kích thước pin : 650*350*17mm

Kích thước đèn : 326*267*96mm

Điện áp đèn : 24v-36v

Pin: 6,4V – 16000mA

Hệ số chống nước: IP66

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 12-14h

ĐÈN PHA NLMT 60W T

Xuất xứ: Taiwan

Bảo hành: 12 Tháng

Công suất:  60W

Kích thước đèn: 230x180x50mm

Pin: polycrystalline silicon (5V/15W)

KT Tấm pin: 350*350*2mm

Điện áp hoạt động 3.2V

Hệ số chống nước: IP66

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 12-14h 

ĐÈN PHA NLMT 100W T

Xuất xứ: Taiwan

Bảo hành: 12 Tháng

Công suất:  100W

Kích thước đèn: 280*230*60mm

Pin: polycrystalline silicon (5V/20W)

KT Tấm pin: 350*450*20mm

Điện áp hoạt động 3.2V

Hệ số chống nước: IP66

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 12-14h

ĐÈN PHA NLMT 150W T

Xuất xứ: Taiwan

Bảo hành: 12 Tháng

Công suất: 150W

Kích thước đèn : 330*290*60mm

Pin: polycrystalline silicon (5V/30W)

KT Tấm pin: 350*540*20mm

Điện áp hoạt động 3.2V

Hệ số chống nước: IP66

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 12-14h

ĐÈN PHA NLMT THẤU KÍNH 60W

Xuất xứ: Taiwan

Bảo hành: 12 Tháng

Công suất: 60W

Led :  40 led - SMD5054
Kích thước đèn :190*170*55mm
Vỏ đèn : 42.5*31*36.5CM/20P
Pin 12Ah-15W 6V   
KT Tấm pin:  38*32*38CM/10P                                 
Điện áp hoạt động 3.2 V
Hệ số chống nước: IP66
Thời gian sạc: 4-6h
Thời gian chiếu sáng: 12-14h

ĐÈN PHA NLMT THẤU KÍNH 100W

Xuất xứ: Taiwan

Bảo hành: 12 Tháng

Công suất:  100W
Led :  72 led - SMD5054
Kích thước đèn:235*180*55mm
Vỏ đèn : 60*32.5*26CM/10P
Pin 18Ah- 20W 6V
Tấm pin: 51*32*38CM/10P
Điện áp hoạt động 3.2 V
Hệ số chống nước: IP66
Thời gian sạc: 4-6h
Thời gian chiếu sáng: 12-14h

ĐÈN PHA NLMT THẤU KÍNH 150W

Xuất xứ: Taiwan

Bảo hành: 12 Tháng

Công suất:  150W
Led :  120 led - SMD5054                                                                 
Kích thước đèn: 290*235*55mm 
Vỏ đèn : 60*26.5*40.5CM/20P                                                                                                                         
Pin 24Ah - 28W 6V   
Tấm pin: 56.5*32*38/10P                               
Điện áp hoạt động 3.2 V
Hệ số chống nước: IP66
Thời gian sạc: 4-6h
Thời gian chiếu sáng: 12-14h

ĐÈN PHA NLMT 200W 3 CHẾ ĐỘ

Xuất xứ: Taiwan

Bảo hành: 24 Tháng

Công suất: 200W.

Pin dùng: 8-15 giờ

Thời gian sạc đầy pin: 5-7 giờ (có nắng)
Bảng năng lượng mặt trời: Tấm pin đa tinh thể 6V/30W
Dung lượng pin: 24000mAH Pin lithium
Chức năng đèn: Cảm biến ánh sáng (tự động bật tắt)
Kích thước đèn: 260*290*50mm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 350*530*20mm
Mắt LED: 396 hạt – Hạt LED: 5730
Chất liệu đèn: Hợp kim nhôm+Kính cường lực
Diện tích phủ sáng: 150m2
Phụ kiện: Điều khiển, dây kết nối (5m), giá gắn tấm NLMT, ốc vít.
Khuyến nghị lắp đặt: Chiều cao: 5-7m

ĐÈN PHA NLMT 300W 3 CHẾ ĐỘ

Xuất xứ: Taiwan

Bảo hành: 24 Tháng

Công suất: 300W.

Pin dùng: 10-16 giờ

Thời gian sạc đầy pin: 5-7 giờ (có nắng)
Bảng năng lượng mặt trời: Tấm pin đa tinh thể 6V/35W
Dung lượng pin: 30000mAH Pin lithium
Chức năng đèn: Cảm biến ánh sáng (tự động bật tắt)
Kích thước đèn:
310*350*50mm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 350*630*20mm
Mắt LED: 660 hạt – Hạt LED: 5730
Chất liệu đèn: Hợp kim nhôm+Kính cường lực
Diện tích phủ sáng: 200m2
Phụ kiện: Điều khiển, dây kết nối (5m), giá gắn tấm NLMT, ốc vít.
Khuyến nghị lắp đặt: Chiều cao: 5-7m

 

Đèn Pha NLMT 50W

Gía sản phẩm: 1.750.000 VNĐ

Xuất xứ: Taiwan

Bảo hành: 24 tháng

Panel solar : 18W

Lithium Pin: 3.7V / 14000mA

Đèn led: 50W ( 100×0.5W) 

Ánh sáng trắng, nhiệt độ màu 5500-6000K,

Quang thông 1000-1200LM

Các vật liệu: Nhựa ABS , nhôm

Cảm biến ánh sáng: Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày

Sạc đầy: sau 8h (với ánh sáng 1000W/m2)

Kích thước: 40.5x38x46cm

Trọng lượng:5 kg

Tuổi thọ tấm năng lượng mặt trời: 5 năm