ĐÈN SÂN VƯỜN NLMT UFO

ĐÈN NLMT UFO 150W

Công suất:  150W

Ánh sáng:  Trắng, Vàng

Mã sản phẩm:  UFO150W

Chíp Led:  5730 450 Led

Kích thước panel:  350*350mm

Dung lượng pin: 3.2V/18000mAh

Công suất tấm pin:  Poly 6V/20W

Thời gian sạc:  4h - 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 10h - 12 giờ

Diện tích chiếu sáng: 200 mét vuông

chất liệu đèn: Nhựa ABS

Tiêu chuẩn chống nước: IP66

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NLMT UFO 250W

Công suất:  250W

Ánh sáng:  Trắng

Mã sản phẩm:  UFO250W

Chíp Led:  450 Led 5730

Kích thước đèn  panel:  550*550mm

Dung lượng pin: 3.2V/24000mAh

Công suất tấm pin:  Polt 6V/25W

Thời gian sạc:  4h - 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 10h - 12 giờ 

Diện tích chiếu sáng: 200 mét vuông

chất liệu đèn: Nhựa ABS

Tiêu chuẩn chống nước: IP66

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NLMT UFO 500W

Công suất:  500W

Ánh sáng:  Trắng

Chíp Led:  400 Led 5730

Kích thước panel:  430x320mm 

Dung lượng pin: 3.2V/60000mAh

Công suất tấm pin:  6V/30W

Thời gian sạc:  4h-6h

Thời gian chiếu sáng: 10h-12h

Diện tích chiếu sáng: 200 mét vuông

chất liệu đèn: Nhựa ABS

Tiêu chuẩn chống nước: IP66

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NLMT UFO-600W

Công suất:  600W

Ánh sáng:  3 chế độ màu

Mã sản phẩm::  UFO 600W-3M

Thương hiệu:  NEW STAR

Chíp Led:  5730 450 Led

Kích thước đèn:  610*610*9.5mm

Dung lượng pin: 3.2V/30000mAh

Công suất tấm pin:  Poly 6V/30W

Thời gian sạc:  4h - 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 10h - 12 giờ

Diện tích chiếu sáng: 200 mét vuông

chất liệu đèn: Nhựa ABS cao cấp

Tiêu chuẩn chống nước: IP66

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NLMT UFO 800W

Công suất:  800W

Ánh sáng:  Trắng

Mã sản phẩm: UFO800W

Chíp Led:  720 Led 5730

Kích thước panel:  346*416mm

Dung lượng pin: 3.2V/30000mAh

Công suất tấm pin:  Poly 6V/30W

Thời gian sạc:  4h - 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 10h - 12 giờ

Diện tích chiếu sáng: 200 mét vuông

chất liệu đèn: Nhựa ABS

Tiêu chuẩn chống nước: IP66

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NLMT UFO1000-3M

Công suất:  1000W

Ánh sáng:  3 chế độ màu

Mã sản phẩm::  UFO1000-3M

Thương hiệu:  NEW STAR

Chíp Led:  5730 450 Led

Kích thước đèn:  610*610*9.5mm

Dung lượng pin: 3.2V/30000mAh

Công suất tấm pin:  Poly 6V/30W

Thời gian sạc:  4h - 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 10h - 12 giờ

Diện tích chiếu sáng: 200 mét vuông

chất liệu đèn: Nhựa ABS cao cấp

Tiêu chuẩn chống nước: IP66

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NLMT UFO 1000W

Công suất:  1000W

Ánh sáng:  Trắng

Mã sản phẩm:  UFO 1000W

Chíp Led:  1848 Led 2835

Kích thước panel:  492*492mm

Dung lượng pin: 3.2V/25000mAh

Công suất tấm pin:  Poly 6V/35W

Thời gian sạc:  4h - 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 10h - 12 giờ

Diện tích chiếu sáng: 200 mét vuông

chất liệu đèn: Nhựa ABS

Tiêu chuẩn chống nước: IP66

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NLMT UFO 1200W

Công suất:  1200W

Ánh sáng:  Trắng

Mã sản phẩm:  UFO 1200W

Chíp Led:  1848 Led 2835

Kích thước panel:  492*492mm

Dung lượng pin: 3.2V/25000mAh

Công suất tấm pin:  Poly 6V/35W

Thời gian sạc:  4h - 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 10h - 12 giờ

Diện tích chiếu sáng: 200 mét vuông

chất liệu đèn: Nhựa ABS

Tiêu chuẩn chống nước: IP66

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NLMT UFO 1500W

Công suất:  1500W

Ánh sáng:  Trắng

Mã sản phẩm:  UFO 1500W

Chíp Led:  1848 Led 2835

Kích thước panel:  492*492mm

Dung lượng pin: 3.2V/25000mAh

Công suất tấm pin:  Poly 6V/35W

Thời gian sạc:  4h - 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 10h - 12 giờ

Diện tích chiếu sáng: 200 mét vuông

chất liệu đèn: Nhựa ABS

Tiêu chuẩn chống nước: IP66

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

ĐÈNN LMT UFO 120W

Công suất:  120W

Ánh sáng:  Trắng

Mã sản phẩm:  UFO 120W

Chíp Led:  240 Led 2835

Dung lượng pin: 3.2V/12000mAh

Công suất tấm pin:  Poly 6V/15W

Thời gian sạc:  4h - 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 10h - 12 giờ

Diện tích chiếu sáng: 150 mét vuông

chất liệu đèn: Nhựa ABS

Tiêu chuẩn chống nước: IP66

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NLMT UFO 400W

Công suất:  400W

Ánh sáng:  Trắng

Mã sản phẩm::  UFO 400W

Chíp Led:  850Led 5730

Kích thước đèn:  550*635*346mm

Dung lượng pin: 3.2V/24000mAh

Công suất tấm pin:  Poly 6V/25W

Thời gian sạc:  4h - 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 10h - 12 giờ

Diện tích chiếu sáng: 250 mét vuông

chất liệu đèn: Nhựa ABS cao cấp

Tiêu chuẩn chống nước: IP66

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 2 năm