ĐÈN ĐƯỜNG NLMT DỰ ÁN

Đèn Đường NLMT DA-F100WS

Công suất đèn:  100W

Chíp led:  Philips LED high lumen

Mã sản phẩm:  DA-F100WS

Ánh sáng:  5700K

Thương hiệu:  NEW STAR

Kích thước đèn:  629×250×125mm

Kích thước Panel: 1480*670*30mm 

Công suất tấm pin: Mono 18V/150W *2 Tấm

Dung lượng Pin:  LiFePo4 25.6V/70Ah

Mạch điều khiển:  NEWSTAR MPPT

Hiệu suất phát quang:  190Lm/W

Thời gian sạc:  4 giờ- 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 2 -3 ngày mưa

Chế độ sáng 3h sáng 100%,4h sau sáng 60%,5h sau 30%

Sử dụng độ cao:  9m -12 mét

Khoảng cách lắp đặt: 25 - 30 mét

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 3 năm

Đèn Đường NLMT DA-F80WS

Công suất đèn:  80W

Chíp led:  Philips LED high lumen

Mã sản phẩm:  DA-F80WS

Ánh sáng:  5700K

Thương hiệu:  NEW STAR

Kích thước đèn:  698×280×128mm 

Kích thước Panel: 1070*590*30mm

Công suất tấm pin: Mono 18V/120W *2 Tấm

Dung lượng Pin:  LiFePo4 12.8V/90Ah

Mạch điều khiển:  NEWSTAR MPPT

Hiệu suất phát quang:  190Lm/W

Thời gian sạc:  4 giờ- 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 2 -3 ngày mưa

Chế độ sáng 3h sáng 100%,4h sau sáng 60%,5h sau 30%

Sử dụng độ cao:  8m - 10 mét

Khoảng cách lắp đặt: 25 - 30 mét

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 3 năm

Đèn Đường NLMT DA-F60WS

Công suất đèn:  60W

Chíp led:  Philips LED high lumen

Mã sản phẩm:  DA-F60WS

Ánh sáng:  5700K

Thương hiệu:  NEW STAR

Kích thước đèn:  629×250×125mm

Kích thước Panel: 1050*770*30mm

Công suất tấm pin: Mono 18V/150W 

Dung lượng Pin:  LiFePo4 12.8V/60Ah

Mạch điều khiển:  NEWSTAR MPPT

Hiệu suất phát quang:  190Lm/W

Thời gian sạc:  4 giờ- 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 2 -3 ngày mưa

Chế độ sáng 3h sáng 100%,4h sau sáng 60%,5h sau 30%

Sử dụng độ cao:  7m - 9 mét

Khoảng cách lắp đặt: 25 - 30 mét

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 3 năm

Đèn Đường NLMT DA-F40WS

Công suất đèn:  40W

Chíp led:  Philips LED high lumen

Mã sản phẩm:  DA-F40WS

Ánh sáng:  5700K

Thương hiệu:  NEW STAR

Kích thước đèn:  629×250×125mm

Kích thước Panel: 1070*590*30mm

Công suất tấm pin: Mono 18V/120W 

Dung lượng Pin:  LiFePo4 12.8V/40Ah

Mạch điều khiển:  NEWSTAR MPPT

Hiệu suất phát quang:  190Lm/W

Thời gian sạc:  4 giờ- 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 2 -3 ngày mưa

Chế độ sáng 3h sáng 100%,4h sau sáng 60%,5h sau 30%

Sử dụng độ cao:  6m - 8 mét

Khoảng cách lắp đặt: 25 - 30 mét

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT DA90W

Công suất đèn:  90W

Chíp led:  Philips, Bridgelux

Mã sản phẩm:  DA-90W

Thương hiệu:  NEW STAR

Kích thước đèn:  700*300*100mm

Kích thước Panel: 1360*670*30mm/2 Tấm

Công suất tấm pin: Mono 18/120W/240W

Dung lượng Pin:  LiFeP04 12.8V/120mAh

Mạch điều khiển:  Newstar MPPT Smart

Hiệu suất phát quang:  170Lm/W

Thời gian sạc:  4 giờ- 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 2 -3 ngày mưa

Sử dụng độ cao:  8m - 10 mét

Khoảng cách lắp đặt: 25 - 30 mét

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT DAL-M60W

Công suất đèn:  60W

Chíp led:  200 LED Bridgelux

Mã sản phẩm:  DAL-M60W

Ánh sáng:  5000-6000K

Thương hiệu:  NEW STAR

Kích thước đèn:  628*270*90mm

Kích thước Panel: 1100*670*35*25mm

Công suất tấm pin: Mono 18V/120W 

Dung lượng Pin:  LiFePo4 12.8V/60Ah

Mạch điều khiển:  NEWSTAR MPPT Smart

Hiệu suất phát quang:  230Lm/W

Thời gian sạc:  4 giờ- 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 2 -3 ngày mưa

Sử dụng độ cao:  8m - 10 mét

Khoảng cách lắp đặt: 25 - 30 mét

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT DA50W

Công suất đèn:  50W

Chíp led:  100 LED Bridgelux

Mã sản phẩm:  DA-50W

Ánh sáng:  5000-6000K

Thương hiệu:  NEW STAR

Kích thước đèn:  610*238*101mm

Kích thước Panel: 670*1000*30mm

Công suất tấm pin: Mono 18V/115W 

Dung lượng Pin:  LiFePo4 12.8V/50Ah

Mạch điều khiển:  MPPT SRNE Smart

Hiệu suất phát quang:  190Lm/W

Thời gian sạc:  4 giờ- 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 2 -3 ngày mưa

Sử dụng độ cao:  7m - 9 mét

Khoảng cách lắp đặt: 25 - 30 mét

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT DAL-60W

Công suất đèn:  60W

Chíp led:  4 LED Bridgelux

Mã sản phẩm:  DAL-60W

Ánh sáng:  5000-6000K

Thương hiệu:  NEW STAR

Kích thước đèn:  950x350x100mm

Kích thước Panel: 1360*670*30mm

Công suất tấm pin: Mono 18V/150W 

Dung lượng Pin:  LiFePo4 12.8V/60Ah

Mạch điều khiển:  NEWSTAR MPPT Smart

Hiệu suất phát quang:  190Lm/W

Thời gian sạc:  4 giờ- 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 2 -3 ngày mưa

Sử dụng độ cao:  8m - 10 mét

Khoảng cách lắp đặt: 25 - 30 mét

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT CT 40W

Công suất đèn:  40W

Chíp led:  200 Led Bridgelux

Mã sản phẩm:  CT40W

Ánh sáng:  5000- 6000K

Thương hiệu:  NEW STAR

Kích thước đèn:  700*265*100mm 

Kích thước Panel:  670*1100*35*25mm

Công suất tấm pin: Mono 18V/120W 

Dung lượng Pin:  LiFePo4 3.2V/180Ah

Mạch điều khiển:  NEWSTAR MPPT Smart

Hiệu suất phát quang:  190Lm/W

Thời gian sạc:  4 giờ- 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 2 -3 ngày mưa

Sử dụng độ cao:  8m - 10 mét

Khoảng cách lắp đặt: 25 - 30 mét

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT T80W

Công suất đèn:  60W

Chíp led:  Philips 3030

Thương hiệu:  NEWSTAR

Kích thước đèn:   585*300*75mm

Kích thước Panel: 925*670*30mm/2 Tấm

Dung lượng Pin:  LiFeP04 12.8V/120mAh

Hiệu suất phát quang:  170Lm/W

Thời gian sạc:  4h-6h

Thời gian chiếu sáng: 2 ngày mưa

Sử dụng độ cao:  8m-10mét

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT T60W

Công suất đèn:  60W

Chíp led:  Philips 3030

Thương hiệu:  NEWSTAR

Kích thước đèn:   585*300*75mm

Kích thước Panel: 925*670*30mm/2 Tấm

Dung lượng Pin:  LiFeP04 12.8V/120mAh

Hiệu suất phát quang:  170Lm/W

Thời gian sạc:  4h-6h

Thời gian chiếu sáng: 2 ngày mưa

Sử dụng độ cao:  8m-10mét

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT CAO CẤP

Công suất đèn:  80W

Chíp led:  Philips 3030

Thương hiệu:  NEW STAR

Mã sản phẩm:  DA-80W

Kích thước đèn:  585*300*75mm 

Kích thước Panel: 925*670*30mm/2 Tấm

Công suất tấm pin: Monocrystalline 18V/100W

Dung lượng Pin:  LiFeP04 12.8V/120mAh

Mạch điều khiển:  Newstar MPPT Smart

Hiệu suất phát quang:  170Lm/W

Thời gian sạc:  4 giờ- 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 2 -3 ngày mưa

Sử dụng độ cao:  8m - 10 mét

Khoảng cách lắp đặt: 25 - 30 mét

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT CAO CẤP

Công suất đèn:  100W

Chíp led:  Philips 3030

Thương hiệu:  NEW STAR

Mã sản phẩm:  DA-100W

Kích thước đèn:  700*300*100mm 

Kích thước Panel: 1360*670*30mm/2 Tấm

Công suất tấm pin: Mono 36V/150W/300W

Dung lượng Pin:  LiFeP04 25.6V/80mAh

Mạch điều khiển:  Newstar MPPT Smart

Hiệu suất phát quang:  170Lm/W

Thời gian sạc:  4 giờ- 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: 2 -3 ngày mưa

Sử dụng độ cao:  10m - 11 mét

Khoảng cách lắp đặt: 25 - 30 mét

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

Chứng nhận: CO,CQ, ISO 9001:2015

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 600W CAO CẤP

Chip Led: Osram 3030 40Mil

Kích thước đèn: 700*265*100mm

Kích thước Panel: 825*670*30mm

Panel Solar: Mono 18V/90W*2/180W

Dung lượng pin: 12V/80000mAh

Loại Pin: 12V Lithium ion battery pack

Điều khiển sạc: 12V/15A Boost MPPT 80W

Hiệu suất phát quang: 140Lm/W

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa

Sử dụng độ cao: 8-10m

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 500W CAO CẤP

Chip Led: Osram 3030 40Mil

Kích thước đèn: 850*330*80mm

Kích thước Panel: 710*670*30mm

Panel Solar: Mono 18V/70W*2/140W

Dung lượng pin: 12V/60000mAh

Loại Pin: 12V Lithium ion battery pack

Điều khiển sạc: 12V/10A Boost MPPT 60W

Hiệu suất phát quang: 140Lm/W

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa

Sử dụng độ cao: 6-8m

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 400W CAO CẤP

Chip Led: Osram 3030 40Mil

Kích thước đèn: 850*330*80mm

Kích thước Panel: 670*670*30mm

Panel Solar: Mono 18V/60W*2/120W

Dung lượng pin: 12V/45000mAh

Loại Pin: 12V Lithium ion battery pack

Điều khiển sạc: 12V/10A Boost MPPT 50W

Hiệu suất phát quang: 140Lm/W

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa

Sử dụng độ cao: 5-7m

Tiêu chuẩn chống nước: IP65

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 300W CAO CẤP

Chip Led: 120 Led Puri 3030

Kích thước đèn: 700*265*100mm

Kích thước Panel: 1020*670*35*25mm

Panel Solar: Mono 18V/120W

Dung lượng pin: 3.2V/18000mAh

Loại Pin: 3.2V 1865140 Lithium ion battery pack

Hiệu suất phát quang: 170Lm/W

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 2 ngày

Điều khiển sạc: P340S MPPT 3.2V 35A

Sử dụng độ cao: 4-6m

Tiêu chuẩn chống nước: IP66

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 200W CAO CẤP

Chip Led: 120 Led Puri 3030

KT đèn: 700*265*100mm

KT Panel: 825*670*35*25mm

Panel Solar: Mono 18V/80W

Dung lượng pin: 3.2V/10000mAh

Loại Pin: 3.2V 1865140 Lithium ion battery pack

Hiệu suất phát quang: 170Lm/W

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng: 2 ngày

Điều khiển sạc: P340 MPPT 3.2V 25A

Sử dụng độ cao: 4-5m

Tiêu chuẩn chống nước: IP66

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 60W CAO CẤP

Chíp Led:Philips 3030

Số lượng Led sử dụng:60 chíp

Qui cách đèn 500*210*85mm

Pin: 24AH-12V

Thời gian sáng: 3 ngày không nắng

Tấm pin mặt trời: 40W-18V

Bộ điều khiển:MPPT  30w-10A  12VKT

Tấm pin: (40W) 670*455*30*25

Hiệu suất phát quang: 130Lumen/w

Nhiệt độ hoạt động:-20ᴼC < Ta < 60ᴼC

Tiêu chuẩn: IP66

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 50W CAO CẤP

Chíp Led:Philips 3030

Số lượng Led sử dụng:60 chíp

Qui cách đèn 500*210*85mm

Pin: 24AH-12V

Thời gian sáng: 3 ngày không nắng

Tấm pin mặt trời: 40W-18V

Bộ điều khiển:MPPT  30w-10A  12VKT

Tấm pin: (40W) 670*455*30*25

Hiệu suất phát quang: 130Lumen/w

Nhiệt độ hoạt động:-20ᴼC < Ta < 60ᴼC

Tiêu chuẩn: IP66

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 30W CAO CẤP

Chíp Led:Philips 3030

Số lượng Led sử dụng:60 chíp

Qui cách đèn 500*210*85mm

Pin: 24AH-12V

Thời gian sáng: 3 ngày không nắng

Tấm pin mặt trời: 40W-18V

Bộ điều khiển:MPPT  30w-10A  12VKT

Tấm pin: (40W) 670*455*30*25

Hiệu suất phát quang: 130Lumen/w

Nhiệt độ hoạt động:-20ᴼC < Ta < 60ᴼC

Tiêu chuẩn: IP66