ĐÈN LED BULB CAO CẤP

BÚP TRỤ NEWSTAR NST15WN

Công suất:  15W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  NST15WN

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  NEWSTAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 1 năm

BÚP TRỤ NEWSTAR NST20WN

Công suất:  20W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  NST20WN

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  NEWSTAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 1 năm

BÚP TRỤ NEWSTAR NST30WN

Công suất:  30W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  NST30WN

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  NEWSTAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 1 năm

BÚP TRỤ NEWSTAR NST40WN

Công suất:  40W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  NST40WN

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  NEWSTAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 1 năm

BÚP TRỤ NEWSTAR NST50WN

Công suất:  50W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  NST50WN

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  NEWSTAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 1 năm

BÚP TRỤ NEWSTAR NST- 20W

Công suất:  20W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  NST-20W

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  NEWSTAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chất liệu đèn: Hợp kim nhôm

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 2 năm

BÚP TRỤ NEWSTAR NST-30W

Công suất:  30W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  NST-30W

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  NEWSTAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chất liệu đèn: Hợp kim nhôm

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 2 năm

BÚP TRỤ NEWSTAR NST-40W

Công suất:  40W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  NST-40W

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  NEWSTAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chất liệu đèn: Hợp kim nhôm

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 2 năm

BÚP TRỤ BRIGHT STAR BST-20WN

Công suất:  20W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  BST-20WN

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  BRIGHT STAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 1 năm

BÚP TRỤ BRIGHT STAR BST-30WN

Công suất:  30W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  BST-30WN

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  BRIGHT STAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 1 năm

BÚP TRỤ BRIGHT STAR BST-40WN

Công suất:  40W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  BST-40WN

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  BRIGHT STAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 1 năm

BÚP TRỤ BRIGHT STAR BST-50WN

Công suất:  50W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  BST-50WN

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  BRIGHT STAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 1 năm

BÚP TRỤ BRIGHT STAR BST-20W

Công suất:  20W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  BST-20W

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  BRIGHT STAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chất liệu đèn: Hợp kim nhôm

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 2 năm

BÚP TRỤ BRIGHT STAR BST-30W

Công suất:  30W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  BST-30W

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  BRIGHT STAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chất liệu đèn: Hợp kim nhôm

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 2 năm

BÚP TRỤ BRIGHT STAR BST-40W

Công suất:  40W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  BST-40W

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  BRIGHT STAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chất liệu đèn: Hợp kim nhôm

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 2 năm

BÚP TRỤ BRIGHT STAR BST-50W

Công suất:  50W

Nhiệt độ màu:  6500K

Mã sản phẩm:  BST-50W

Chíp led:  Sanan 2835

Thương hiệu:  BRIGHT STAR

Điện áp:  220V/50Hz

Kích thước (ØxH): 70x128mm

Tuổi thọ đèn:  30.000 giờ

Hiệu suất phát quang:  85Lm/W

Chất liệu đèn: Hợp kim nhôm

Chứng nhận chất lượng: ISO 9001:2015

Bảo hành sản phẩm: 2 năm